TL

TEFSİRÜS SADİ 5 CİLT

180,00TL 400,00TL

Açıklama

Neden Bu Tefsir? Çünkü Kur'ân'ın en kısa, en sade, en değerli ve kolay anlaşılan tefsirlerinden biridir. Bu mümtaz tefsiri diğer tefsirlerden ayıran bazı önemli özellikleri şunlardır: * Gereksiz lugavî tahlillere, fıkhî ihtilaflara ve kelâmî tartışmalara yer verilmemiştir. * İsrailiyyat türü asılsız rivâyetlerden, mevzu ve zayıf hadislerden uzaktır. * Ne usandırıcı derecede uzun ne maksadı ifade edemeyecek kadar kısadır. * Eser; tefsir, Nebevî şerî adab ve güzel ahlak konusunda eğitici bir çalışmadır; birçok ilmî, terbiyevî ve ahlakî fayda içermektedir. * Peygamberlerin kıssalarından oldukça çarpıcı hikmetler ve yol gösterici unsurlar istinbat edilmiştir. * Her türlü bozuk tevilden, tahriften, teşbihten, temsilden ve tatilden uzaktır. * Herkesin anlayabileceği kadar kolay ve açık ibareler kullanılmıştır. * Bu eser, akîde konularında da esas alınabilecek bir kaynaktır.

Özellikler

Kitap Özellikleri
Cilt Sayısı 5