TL

İbni Kesir Tefsiri Tam Metin, (12 Cilt), Polen Yayınları

350,00TL 700,00TL

Açıklama

İbn Kesir Tefsiri (Tam Metin) Her cilt 640-650 sayfa Şamua kağıt Büyük boy * Ciltli Tahkik: Abdurrezzak el-Mehdi Tercüme: Dr. Savaş Kocabaş Elimizdeki tefsir kitaplarının zayıf ve mevzu hadislerle ve israiliyatla dolu olduğu iddiası yaygınlaşınca, bu bizi İslâmi kitaplar üzerinde durmaya ve onları şaibe ve şüphelerden arındırmaya itti. Bunların en önemlileri tefsir kitaplarıydı. Bu yüzden tefsir kitaplarındaki hadislerin tahricini yaptık, sahihi ile zayıfını açıkladık, israiliyatları ortaya koyduk. İbn Kesir tefsiri üzerinde bu çalışmayı uygun bulduk. Ben, ondaki tahrif ve değiştirmeleri düzelttim. Nüshaların birinde diğerlerinde bulunmayan faydalı bir ziyade varsa onu olduğu gibi bıraktım ve fazla faydası bulunmadığından dipnotta belirtme gereği duymadım. Hadislerdeki eksikliklere hadis kitaplarından yaptığım tamamlamaları ise köşeli parantez içine aldım ve buna dipnotta işaret ettim. Kitaptaki baskı hatalarını, tahrifleri ve düzeltme maksatlı değiştirmeleri İbn Kesir'in hadisleri kendilerinden naklettiği Kütüb-ü Sitte, Müsned-i Ahmed b. Hanbel ve Müsned-i Ebi Ya'la ile bazı tefsirlere ve kaynaklara başvurarak düzelttim. Abdurrezzak el-Mehdi

Özellikler

Kitap Özellikleri
Cilt Sayısı 12
Kargo Gönderim Süresi : 3-7 İş günü.